Kehittynyt julkinen raportointi – integroitu tiedonvälitys

Edistyneet-lomakkeet

NordSafety on tarjonnut ensimmäisenä Suomessa QR-koodiin ja NCF-tageihin perustuvan julkisen raportointikanavan. Teimme tämän madaltaaksemme kynnystä raportoida poikkeamia mutta myös positiivisia havaintoja kentältä. Raportointikanava ei saisi olla este, vaan sen pitää olla mahdollistaja: organisaation kannattaa kerätä mahdollisimman suuri määrä havaintoja. Havaintojen avulla asiat nousevat pinnalle ja niihin voidaan reagoida. Ilman tietoa etenemme vailla päätöksiin tarvittavaa faktaa.

 

Nyt olemme ottaneet seuraavan askeleen, jolla tuomme poikkeamaraportoinnin integrointimahdollisuudet asiakkaidemme saataville Kehittyneen julkisen raportointikanavan muodossa.

 

Miksi rakentaa integroitua ympäristöä?

 

On aina hyvä aloittaa keskustelu sillä, miksi meidän pitäisi tehdä näin. Jos ”Miksi” ei ole selvillä, tehdään asioita yleensä ilman selkeää tavoitetta, mikä usein johtaa huonoon ratkaisuun, joka ei palvele käyttötarkoitustaan. Näin ollen on hyvä lähteä liikkeelle siitä, miksi integroitu malli olisi syytä toteuttaa.

 

Pääasiat, joita painotamme omassa ratkaisussamme ja tulevaisuuden kehityksessä, ovat ratkaisumme käyttäjälähtöisyys ja helppokäyttöisyys. Haluamme nähdä palvelumme mahdollistajana, emme ylimääräisenä työkaluna. Näin ollen se, että voit integroida työturvallisuuden prosessin osaksi yrityksesi pääprosesseja, mahdollistaa käyttäjien näkökulmasta uudenlaisen lähestymisen työturvallisuuteen. Lisäksi se palvelee käyttäjälähtöisyyden periaatetta loistavasti. Malli on tuttu jo monesta työnohjaukseen suunnitellusta ratkaisusta, joissa eri lähdejärjestelmien tieto on yhdistetty yhteen työnohjauksen järjestelmään, jotta tarvittava tieto olisi yhdessä paikassa käyttäjän saatavilla sitä tarvittaessa. Näin varsinaiseen tuottavaan tekemiseen käytetty aika saadaan maksimoitua.

 

Miten toteuttaa integroitu poikkeamaraportointi?

 

Kehittynyt julkinen raportointikanava antaa asiakkaillemme mahdollisuuden liittää NordSafetyn työturvallisuus-, ympäristö- ja laatuprosessit osaksi toiminnanohjausjärjestelmää tai informaatiokanavaa. Informaatiokanavalla tarkoitan esimerkiksi yrityksen omaa Intranettiä, julkista verkkosivua, julkisia palveluita tai sisäistä chattia, kuten Slack tai Yammer.

 

Teknologian näkökulmasta olemme mahdollistaneet tavan, jolla eri prosesseihin voidaan luoda suoraan koneellisesti linkki sekä esitäyttää lomaketta valmiiksi halutulla tiedoilla. Käytössä ovat kaikki prosessit liittyivätpä ne sitten auditointiin, tekniseen tarkastukseen, turvallisuushavaintoon, ympäristövahinkoon tai aloitteeseen. Koneellisesti muodostettava linkki sisältää tarvittavat tiedot, jotta käyttäjä ohjataan oikeaan paikkaan ja lomakkeelle täytetään halutut tiedot etukäteen valmiiksi. Automatiikka nopeuttaa manuaalisia vaiheista ja siten tehostaa koko prosessia.

 

Esimerkkejä käyttökohteista

 

Esimerkkeinä käyttökohteista listaan alle erilaisia ajatuksia, joita meillä palvelun tuottajana on sekä asiakkaidemme jo toteuttamia ratkaisuja:

 

  • Työvaihetarkastuksen liittäminen osaksi mobiilityönohjausjärjestelmän työmääräimen läpikäyntiä
  • Karttapalvelu kohteista, joissa ulkopuoliset käyttäjät voivat täyttää huomioita yksittäiseen kohteeseen liittyen
  • Intran aloitelinkki, joka vie suoraan oikean aihealueen aloiteprosessiin ja ohjaa käyttäjän täyttämään halutut tiedot aloitteesta
  • Urakoitsijakohtaiset laadunvalvonta- ja omavalvontaprosessin linkit tehokkaampaan aliurakoitsijaketjun laadunvalvontaan
  • To-do –järjestelmään luodut linkit, kun halutaan aktivoida tiettyjä tarkastuksia ulkoisten herätteiden pohjalta.

 

Mahdollisuuksia on rajattomasti, ja ne riippuvat pitkälti liiketoiminnasta ja miten siinä johdetaan laatua, asiakaspalautteita, aloitteita ja poikkeamia.

 

Esimerkkinä prosessista voidaan käyttää tilannetta, jossa intranetissä on listaus tällä hetkellä avoinna olevista projekteista. Käyttäjät ovat kirjautuneet intraan, joten heidät on tunnistettu, ja heistä tiedetään myös esimies ja organisaatioyksikkö. Käyttäjä klikkaa ”Projekti 1” –aloitelinkkiä. Tämä ohjaa käyttäjän suoraan kyseisen projektin aloitelomakkeelle ja täyttää lomakkeelle valmiiksi käyttäjän nimen, esimiehen ja organisaatioyksikön. Lisäksi lomake näytetään käyttäjälle sillä kielellä, jonka hän on valinnut intra-asetuksista omaksi kielekseen.

 

Tietoturva julkisissa raportointikanavissa

 

Tietoturva on NordSafetylle erittäin tärkeää. Huomioimme sen aina, kun kehitämme tuotettamme. Palveluamme myös auditoidaan noin puolen vuoden välein asiakasauditoinnein. Kehittyneen julkisen raportointikanavan osalta olemme vieneet tietoturvan ja hallittavuuden uudelle tasolle. Olemme tehneet tästä tarkempaa kuvausta sisäisesti asiakkaille luovutettavaksi, ja kerromme siitä mielellämme myös lisää.

Tägit: blog, NordSafety kehitys, Ominaisuudet, raportointi

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä:

Vuoteen mahtuu useita työturvallisuusalan tapahtumia. Itselle vakiintuneita tapahtumia Suomessa ovat Nolla tapaturmaa -foorumin järjestämä joka...

Lue lisää

Istun toisen messupäivän iltana Tampereen keskustassa ravinteli Huberissa, jossa vahvistettu messutiimimme odottaa kahden todella vilkkaan...

Lue lisää

Kesälomat ovat ohi, ja ihmiset palailevat piakkoin takaisin töihin. Meillä heinäkuu oli hiljaisempi päivitysten osalta, joten olemmekin saaneet...

Lue lisää

Pohjoismaiden laajimmat turvallisuusmessut järjestetään Tampereella 11.–13.9.2018.

Messuilla yhdistyvät työturvallisuus-, turvallisuus- ja...

Lue lisää